قوانین چت روم
1- هرگونه بحث سياسي، توهين به مقدسات، آشفته کردن افکار عمومي، تبليغ عليه منافع کشوري ممنوع ميباشد
2- ناظرها نظارت کامل روي اين چت روم دارند و کاربران موظف هستند به آنها احترام بگذارندناز چت

سون چت

سون ناز چت

ادرس جدید ناز چت

ادرس جدید سون چت

ادرس بدون فیلتر ناز چت

ادرس بدون فیلتر سون چت


سون چت , چت سون , چت روم سون , ادرس جدید سون چت
ناز چت , چت ناز , چت روم ناز , ادرس جدید ناز چت
نقشه سایت